© 2012 REDOV  | ledenbeleid | disclaimer | login
Een netwerkvereniging waar je op kunt bouwen

REDOV is een vereniging van en voor mensen die zich binnen de regio Rijnland en de Duin- en Bollenstreek in professionele zin bezig houden met vastgoed. Dat kan zijn als kernactiviteit of als dienstverlener aan de vastgoedbranche. Denk daarbij aan architecten, aannemers, makelaars, financiers, projectontwikkelaars, advocaten, ambtenaren en notarissen. De vereniging is opgericht in mei 2003 en telt momenteel ruim 100 leden. Het doel van de vereniging is om haar leden op regelmatige basis de mogelijkheid te bieden kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van onroerend goed. Ook wil de vereniging haar leden de kans geven in een ongedwongen sfeer nieuwe sociale en zakelijke contacten te leggen. Daarom organiseert REDOV eens in de drie maanden een thematische bijeenkomst, gevolgd door een borrel. In de agenda staat waar en wanneer de volgende bijeenkomst wordt gehouden.

De hoofdsponsoren van REDOV zijn:

Verslag laatste bijeenkomst
Redov-bijeenkomst in 22,5 meter diepe in aanbouw zijnde bouwput
Op 14 december jl. hebben 35 leden van de Redov kennis mogen maken met een bijzonder project; een diepe ondergrondse parkeergarage naast molen De Valk.